Freuds bar på Ingensteds 24. november: Per Are Løkke «Alt vi ikke ser»

Ny søknadsfrist – det er fortsatt ledige plasser til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi – oppstart i januar 2023

 

Freuds bar 19. august på Litteraturhuset i Oslo

Erfaringens trykk – Min vei til «Våre heroiske liv». Karin Haugane i samtale med Irene Engelstad  

22 nd Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference: In search of change: Psychoanalytic process and outcome Friday, September 23rd – Sunday, September 25th, 2022 Oslo, Norway  Program  Friday, September 23rd 12.30-1.00 pm Registration  1.00 – 1.15 Welcome: Siri Gullestad, Chair, IPA Research Committee                           Bjørn Lau, Head of Department of Psychology, University...

 

Freuds bar på turne til Tønsberg: Kjærlighet og begjær

 Freuds bar er et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der  psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema  etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus....