22 nd Joseph Sandler Psychoanalytic Research Conference: In search of change: Psychoanalytic process and outcome Friday, September 23rd – Sunday, September 25th, 2022 Oslo, Norway  

 

Freuds bar på turne til Tønsberg: Kjærlighet og begjær

 Freuds bar er et konsept som arrangeres i flere storbyer rundt i verden, der  psykoanalytikere holder foredrag om ulike psykologiske og samfunnsaktuelle tema  etterfulgt av diskusjon med publikum. Norsk psykoanalytisk forening har siden 2015 arrangert Freuds bar på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementene har vært veldig populære, og gått for fulle hus....

«My Way – Psykoanalytisk tenkning og erfaring» Freuds bar på Litteraturhuset 19. mai kl.18.00

 

Psykoanalyse og Black Metal – Freuds bar på Ingensteds fredag 22. april kl.19.00

 

ENDRING I PROGRAMMET FOR FREUDS BAR på Ingensteds 9. mars: Sverre Varvin holder foredraget: Psykoanalyses i sosial og kulturell kontekst. Situasjonen for dagens flyktninger fra Ukraina og andre land.