Freuds bar på turne til Litteraturhuset i Trondheim:

Svein Haugsgjerd vil holde foredraget: «Psykoanalysens samfunns- og sivilisasjonsoppdrag»

Øystein Nilsens fond til fremme av psykoanalytisk forskning om psykoser og alvorlige psykiske lidelser

UTDANNING I PSYKOANALYSE VED NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

Utdanningen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge. Det forutsettes påbegynt spesialisering i psykologi, psykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri eller annen relevant legespesialitet. Utdanningen består av deltakelse i teoretiske samt kliniske seminarer over 4 år, personlig analyse hos læreanalytiker, veiledning av minst to egne analyser og skriftlig...

Freuds bar på Ingensteds 24. november: Per Are Løkke «Alt vi ikke ser»

Fulltegnet: Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi – oppstart i januar 2023

 

Freuds bar 19. august på Litteraturhuset i Oslo

Erfaringens trykk – Min vei til «Våre heroiske liv». Karin Haugane i samtale med Irene Engelstad