Film og psykoanalyse 7. desember: Sigmund Freud: A Jew without God»

Portrett av den kjente østerrikske psykoanalytikeren. Foredrag ved Torberg Foss etter filmen. 

Freuds bar på Ingensteds 16. november kl.19.00: «Å være ung i et ungdommelig samfunn»

«I felt a funeral, in my brain: from sticky baby to recycling machine» Scandinavian Psychoanalytic Review

Høytidelig avduking av Oslo byes «Blått skilt» for Nic Waal igår ettermiddag. Flotte taler av Mette Hvalstad, president i Norsk psykoanalytisk forening, Benedicte Skirbekk, Nic Waals institutt, og Maud Heie Bjerke, IBUP.

Fulltegnet: Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi – oppstart i januar 2024

 

Freuds bar 21. september: Karin Boye och själens krypta i ett psykoanalytiskt ljus