UTSETTES: Pga sosial nedstenging i Oslo må arrangementet utsettes. Mer informasjon kommer. Film og psykoanalyse 10 år: Lars von Triers “Antichrist” på Cinemateket 14. november

 

UTSETTES: Pga sosial nedstengning i Oslo må vi utsette arrangementet: Freuds bar 27. november: Metoo og ubevisste prosesser – Psykoanalytisk perspektiv

 

UTSATT: “Hinsides lystprinsippet – Freud 100”

 

Film og psykoanalyse 10. desember: “Beau travail” på Cinemateket kl. 18.00

 

”Freud 100 år” – Et seminar i anledning av 100 års jubileet for Sigmund Freuds essay ”Hinsides lystprinsippet” fra 1920

Freuds bar 16. oktober: Kule kids og foreldre som strever med å slippe taket – Om tenåringer og foreldre i et psykoanalytisk perspektiv

  Freuds bar er tilbake! Denne høsten blir det Freuds bar på “Ingensteds”, se adresse og mer informasjon nederst i saken. Hva gjør det med barna at vi er så tett på dem hele tiden? Mange av oss er overinvolverte, overbeskyttende og mer opptatt av å være venner med barna...