Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 8. mars 2016

(Utvalgsmedlemmer vil bli oppnevnt fortløpende på styremøtene fremover)

President: Kari Høydahl
President elect: Erik Stänicke
Leder av Instituttrådet:
Liv Ingrid Østgård
Styremedlemmer:
Einar J. Gudjonsson
Liv Aalen
Herman Brun

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Liv Aalen
Kari Høydahl

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Einar J. Gudjonsson
Henrik Kamphus
Anki Østrem

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Herman Brun
Tonya Madsen
Shahram Shaygani
Linda Rolfsen
Kristin Mack-Borander

Forskningsutvalget:
Erik Stänicke
Hanne Strømme
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie

Instituttrådet:
Leder: Liv
 Ingrid Østgård
Nestleder: Hanne Bygholm
Utvalgsledere:
Siri Østvold
Reidar Nilsen
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Kari Tenmann
Hanne Bygholm (settemedlem oppnevnt av styret for perioden 2016-2017)

Undervisningsutvalg:
Siri Østvold
Trine Stømner
Dace Sortland
Bente Moe (assosiert medlem)
Nora Rustad, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Kari Tenmann
Unni Frantzen
Karl Otto Hagland

Veilederutvalget:
Reidar Nilsen
Siri Gullestad
Anne-Grethe Aase
Sturla Sveen

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Torhild Leira
Kari Holm

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Ingrid Guldvog
Solveig Bugge Lande
Inge Refnin

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Bernt Stokstad (oppnevnt av styret frem til årsmøtet 2017)

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Kristina Jarmund
Roar Olsen

Bibliotekutvalget:
Bernt Stokstad
Sølvi Kristiansen

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Mary Sjaastad

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem
Hege Wilberg vara-representant

Fordypningskurs for psykologer:
Jostein Kusslid
Liv Jæger Midbøe

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani
Kjersti Pedersen
Evelina Ciapaite
Kristina Jarmund

Redaksjon Kateksis:
Kari Høydahl
Anders Landmark
Fredrik Cappelen

 

Comments are closed