Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 21. mars 2017

(Utvalgsmedlemmer vil bli oppnevnt fortløpende på styremøtene fremover)

President: Erik Stänicke
Leder av Instituttrådet: Kari Tenmann
Nestleder:
Styremedlemmer:
Anki Østrem
Liv Aalen
Hanne Strømme
Nora Rustad, kandidatrepresentant

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Liv Aalen
Erik Stänicke
Michael Friedel

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Anki Østrem
Henrik Kamphus

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Linda Rolfsen
Tonya Madsen
Shahram Shaygani
Kristin Mack-Borander
Cecilie Hillestad Hoff

Forskningsutvalget:
Hanne Strømme
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie

Instituttrådet:
Leder: Kari Tenmann

Nestleder: Hanne Bygholm
Utvalgsledere:
Siri Østvold
Elsa Neegaard Mjellem
Jostein Kusslid

Undervisningsutvalg:
Siri Østvold
Trine Stømner
Dace Sortland
Tonya Madsen, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Jostein Kusslid
Unni Frantzen
Karl Otto Hagland
Linda J. Rolfsen

Veilederutvalget:
Siri Gullestad
Anne-Grethe Aase
Sturla Sveen

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Elsa Neegaard Mjellem
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Kari Holm
Bettina Berdal, vararepresentant

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Ingrid Guldvog
Solveig Bugge Lande
Inge Refnin

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Kari Høydahl

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Kristina Jarmund
Roar Olsen

Bibliotekutvalget:
Sølvi Kristiansen
Bernt Stokstad

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Mary Sjaastad

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem
Hege Wilberg vara-representant

Fordypningskurs for psykologer:
Liv Jæger Midbøe

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani
Kjersti Pedersen
Evelina Ciapaite
Kristina Jarmund

Redaksjon Kateksis:
Kari Høydahl
Anders Landmark
Fredrik Cappelen

Kandidatforeningen:
Nora Rustad, leder
Cecilie Hillestad Hoff, nestleder

 

Comments are closed