Styret og ulike utvalg

Foreningens styre etter årsmøtet 21. mars 2017

(Utvalgsmedlemmer vil bli oppnevnt fortløpende på styremøtene fremover)

President: Erik Stänicke
Leder av Instituttrådet: Kari Tenmann
Styremedlemmer:
Anki Østrem
Liv Aalen
Herman Brun
Hanne Strømme

Underutvalg for styret (leder nevnt først):

Administrasjonsutvalg:
Liv Aalen
Erik Stänicke

Utvalg for medlemsrettede aktiviteter:
Anki Østrem
Einar J. Gudjonsson
Henrik Kamphus

Utvalg for samfunnsrettede aktiviteter:
Herman Brun
Tonya Madsen
Shahram Shaygani
Linda Rolfsen
Kristin Mack-Borander

Forskningsutvalget:
Hanne Strømme
Steinar Lorentzen
Helene Nissen-Lie

Instituttrådet:
Leder: Kari Tenmann

Nestleder: Hanne Bygholm
Utvalgsledere:
Siri Østvold
Elsa Neegaard Mjellem

Undervisningsutvalg:
Siri Østvold
Trine Stømner
Dace Sortland
Bente Moe (assosiert medlem)
Nora Rustad, kandidatrepresentant

Opptaksutvalg:
Kari Tenmann
Unni Frantzen
Karl Otto Hagland

Veilederutvalget:
Reidar Nilsen
Siri Gullestad
Anne-Grethe Aase
Sturla Sveen

Barne- og ungdomspsykoanalyseutvalg:
Elsa Neegaard Mjellem
Ingeborg Horgen Skjønsberg
Torhild Leira
Kari Holm

Andre utvalg/verv m.m.:

Etikkutvalg:
Ingrid Guldvog
Solveig Bugge Lande
Inge Refnin

Norsk redaktør Scandinavian Review:
Kari Høydahl

Valgkomité:
Merete Selsbakk Johansen
Kristina Jarmund
Roar Olsen

Bibliotekutvalget:
Sølvi Kristiansen
Bernt Stokstad

Pasientformidling:
Evelina Ciapaite / Mary Sjaastad

Økonomisk samarbeidsutvalg (statsoppnevnt):
Morten Vanberg, leder
Inger Wangen, medlem
Hege Wilberg vara-representant

Fordypningskurs for psykologer:
Jostein Kusslid
Liv Jæger Midbøe

Legekurs:
Hege Wilberg
Shahram Shaygani
Kjersti Pedersen
Evelina Ciapaite
Kristina Jarmund

Redaksjon Kateksis:
Kari Høydahl
Anders Landmark
Fredrik Cappelen

 

Comments are closed