Nytt obligatorisk program for spesialiteten i voksenpsykologi

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt vil tilby kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.

» Les mer


Informasjon om påmelding og programmet kommer innen juni. Instituttene planlegger kursstart høsten 2017. Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs og er et helt nytt kurs, se målbeskrivelsen.

»

Bookmark the permalink.

Comments are closed