Freuds Bar

Freuds-barFreuds Bar arrangeres i «Kjelleren» på Litteraturhuset.
Møt psykoanalytikere som presenterer sin tenkning og inviterer til samtale.

Datoer for våren 2017 er: 27. januar, 10. mars og 5. mai (foreløpig).

5. mai:  Puberteten og det ubevisste.
I ungdomsårene settes løsrivelsen fra foreldrene i gang, seksualiteten integreres i psyke og kropp, og det skjer en vending mot jevnaldrende i gjensidige relasjoner. Det er en utviklingsperiode som endrer personen på en grunnleggende måte, og er derfor både spennende og sårbart.

Psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen.

Billetter selges i døren fra ca 18.15.
Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

Møt opp i god tid-det blir fullt!

10. mars: Om lek.
Leken i psykoanalyse og psykoterapi med barn er både et verktøy for endring, forståelse og utvikling. Rommet for lek i offentlig helsevern i dag har blitt mindre i en psykiatri preget av kvantifisering og tidsbrist. Vi vil se på hvordan forståelsen av lek har endret seg og samtidig blitt både et middel og et mål i det terapeutiske arbeidet med barn. Kanskje er leken viktigere enn vi tror?

Rune Johansen er psykiater og barne- og ungdomspsykiater, medlem ved Institutt for psykoterapi og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. Han jobber i selvstendig avtalepraksis i Oslo.

 

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han jobber ved Nic Waals Institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.15.
Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

27. janaur 2017: «Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn. Avhengighet og følelser hos store og små i spedbarnstiden.»

Spedbarnstiden er preget av sterke følelser og prekære behov hos både spedbarnet og omsorgspersonen(e). Eystein Victor Våpenstad vil forsøke å beskrive og forstå spebarnstiden med bakgrunn i psykoanalytisk utviklingspsykologi. Spedbarnet er ikke en passiv mottaker av omsorg, men en aktiv deltaker i et intersubjektivt samspill med sine omsorgspersoner. Spedbarnstiden har avgjørende betydning for resten av livet, og måten vi forstår og forholder oss til spedbarn på, bør derfor få høyeste prioritet.
Dr.philos Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker.

Inngang kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

18/11 kl.19.00: Tonya Madsen: Om sammenbrudd i barndommen – følelser, symptomer og språk

Forstår vi godt nok hvordan barn uttrykker seg gjennom symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

tonyamadsenTonya Madsen vil ta utgangspunkt i Winnicotts tenkning rundt tidlige ”traumer”, og hvordan dette kan medføre en form for alvorlig indre sammenbrudd. Et sammenbrudd som siden kan ligge skjult eller uerfart i barnets indre, men sette spor i hele den videre emosjonelle og kognitive utviklingen. Det vil bli presentert utdrag fra en terapiprosess med en ung gutt. Teoretiske bidrag fra Julia Kristeva og Andre Green vil også bli presentert som en måte å forstå guttens spesielle symptomer og språk.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

Programmet fra tidligere i år:

28/10: Anders Zachrisson om Hamlet: handlingslammet, ødipal eller ganske normal?

andersza er Hamlet? Er han gal eller spiller han gal? Er han en intelligent og følsom, men forholdsvis alminnelig prins i senrenessansen – som skal forholde seg til en ganske forrykt verden? Eller er han selv forrykt; en virkelighetsfjern, hemmet grubler, som hjelpeløs drives mot den endelige katastrofen?
Moderator: Herman Brun

Inngang kr. 100,-. Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening.


23/9 kl. 19.00: Helge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke.

HelgeSFreud og andre psykoanalytikere har vært opptatt av det skapende menneske. I våre dager forsøker nevrovitenskapen å kaste lys over de kreative prosessene. I dette foredraget skal Sletvold ta for seg noen synspunkter som har kommet fra begge leirene.
Herman Brun er moderator. Inngang kr. 100,-.

 

27/05 kl 19.00 Shahram Shaygani: Psykoanalytisk forståelse av ruslidelser

shahramshEr rusfeltet psykoanalysens ”blinde flekk”? Freud forsket på kokain i en kort periode, men psykoanalysen har senere beskjeftiget seg lite med ruslidelser. Shaygani ønsker å belyse hvordan en psykoanalytisk tilnærming kan hjelpe klinikeren til å arbeide med pasienter med ruslidelser. Shaygani har arbeidet psykoanalytisk med ruslidelser i over 10 år.

Moderator: Linda Johanne Rolfsen

29/4 kl 19.00 Svein Haugsgjerd. Wilfred.R.Bion – en teori om tenkning, om psykoseforståelse og den psykoanalytiske arbeidsmåten.

Svein til sliderWilfred Bion er en av psykoanalysens viktigste videreutviklere, med en teori som både lener seg på, men også bryter med tenkningen til forgjengerne Sigmund Freud og Melanie Klein. Bions metaforiske begrepsverden har skapt et originalt, og klinisk nyttig, rammeverk for å tenke rundt fenomener i ytterkanten av vår psykiske virkelighet.

Moderator: Tonya S. Madsen

1/4 kl 19.00 Karl Eldar Evang. ”Barfotpsykoanalytiker”Evang til slider

Ved siden av klinisk praksis som psykoanalytiker, arbeider Karl Eldar Evang som frivillig ved Helsesenter for papirløse migranter. Et arbeid i krysningspunktet mellom politikk og dybdepsykologi

Moderator: Herman Brun

Alle arrangementer er i Kjelleren på Litteraturhuset. Møt opp i god tid-det blir fullt!

Comments are closed