«Inception» på Cinemateket 26. september

Erik Stänicke vil holde foredraget «Inception – melankoli og frykten for å sørge» etter filmen.

» Les mer


Med jevne mellomrom samarbeider Cinemateket og Norsk psykoanalytisk forening om visninger med et psykoanalytisk perspektiv. Tirsdag 26. september inviterer vi til foredrag og visning av Christopher Nolans Inception.

Med et hodenikk til filmer som The Matrix, Shutter Island og Evig solskinn i et plettfritt sinn, er Inception en utypisk bankranerfortelling som beveger seg dypt ned i drømmeriket og i forskjellige lag av karakterenes underbevissthet. Den ettersøkte industrispionen Dom Cobb er ekspert på å skape kunstige universer, der han stjeler verdifulle ideer fra folks hjerner ved å snike seg inn i drømmene deres. Cobb får en dag et radikalt annerledes oppdrag når han skal forsøke å plante en idé – i stedet for å stjele den – i drømmen til en forretningsmann. Inception er like mye en mental som en fysisk opplevelse, og utforsker så vel virkelighet som menneskesinn.

Film og psykoanalyse

Erik Stänicke er spesialist i klinisk psykologi, førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO og psykoanalytiker. Han er president i Norsk psykoanalytisk forening. Han har flere års erfaring innen offentlig psykisk helsevern, og har i dag en deltids privat praksis ved siden av klinisk forskningsstilling ved UiO. Han har utgitt en rekke artikler om psykoanalyse og bidratt i flere bøker, som «Fra hermeneutikk til psykoanalyse» (1999), «Psykiatriboken» (2010), «Psyke, Kultur og Samfunn» (2012) og «Psykoterapi» (2014). Denne kvelden holder han foredraget «Inception – melankoli og frykten for å sørge» etter visningen av filmen.

»

Nytt obligatorisk program for spesialiteten i voksenpsykologi – fortsatt ledige plasser

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.

» Les mer

Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi
Ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, med 6 kullsamlinger á to dager.

Innhold i kursene vil være : utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs.

Oppstart november 2017. Det er fortsatt ledige plasser og vi fyller opp til kurset blir fullt.
Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift: kr. 40 200,- for hele kurssekvensen / kr. 6 700,- pr. samling.
Deltakerantall: max 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.
Sted: Oslo

Søknadskjema ligger på hjemmesiden til IfP:  http://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/soknad-til-psykodynamisk-fordypningsprogram/

Evt. spørsmål kan rettes til e-post: und-leder@instpsyk.no eller telefon 22 58 17 70.

Første samling blir i november 2017. Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs og er et helt nytt kurs, se målbeskrivelsen på Psykologforeningens hjemmesider for mer informasjon.

»

Psykoanalytisk psykoterapi – Klinikk og teori 25.-27.10.17

Hva kan psykoanalysen bidra med i dagens psykiatri?
Hvordan bruke seg selv som instrument i arbeidet med pasienter?

» Les mer

Norsk psykoanalytisk institutt inviterer til kurs som er godkjent av Dnlf for leger under spesialisering, eventuelt etterutdanning og fordypning.
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap om psykoanalytisk bidrag til forståelse av psykisk lidelse, behandling og behandlerrollen og dypere innsikt og erfaring i hvordan man kan bruke psykoanalytisk forståelse i dagens psykiatriske og allmennmedisinske praksis.
Se program og påmeldingsinformasjon i legeforeningens kurskatalog:

http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31918

»

Freuds Bar 22. september: Xenofobi og dehumanisering.


» Les mer

Sverre Varvin

2015: Flyktninger ”flommet inn over Europas grenser”. Den Europeiske solidaritet og humanitet led et stort nederlag mens store grupper flyktninger lever under umenneskelig forhold med økende dehumanisering og vold. Dette foredraget vil se på bakgrunnen for denne situasjonen og på konsekvensene.

I Kjelleren på Litteraturhuset.

Inngang kr. 200 / Studenter kr. 100.  Billetter selges i døren fra ca 18.15.

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»

Freuds Bar 16. juni: Psykosen. Å være Schreber i verden

» Les mer


Psykoanalytiker Linda Johanne Rolfsen i samtale med kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt Cecilie Hillestad Hoff. Psykoanalytiske teorier om psykose er komplekse, i konstant utvikling og omfatter materiale som vanskelig lar seg konseptualisere og operasjonalisere. Blant annet fordi det spesifikke psykoanalytiske bidraget handler om den ikke observerbare indre verden og ubevisste fantasier.

Ved psykoser synes det å pågå en kamp innad i personen mellom krefter i psyken som trekker i retning av realitet, tenkning og symbolisering og krefter som ødelegger forbindelser innad i psyken og til verden. Hvordan kan vi forstå denne indre kampen?

En samtale om psykoanalysens bidrag.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

Møt opp i god tid-det blir fullt!

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening

»

Hva snakker vi om når vi snakker om psykoanalyse

Psykoanalytisk studentkonferanse, 14.-17. juni 2017

Konferansen er fulltegnet – alle som har meldt seg på de siste dagene får bekreftelse eller beskjed om ventelisteplass imorgen, onsdag 3. mai.

» Les mer

Hvordan arbeider en psykoanalytiker i dag? Hva sier hun til pasienten? Hva skjer med oss når vi «legger oss ned på benken»?

Les mer her http://www.psykoanalyse.no/studentkonferanse-2017/

 

»

Freuds bar 5. mai: Puberteten og det ubevisste.

» Les mer

I ungdomsårene settes løsrivelsen fra foreldrene i gang, seksualiteten integreres i psyke og kropp, og det skjer en vending mot jevnaldrende i gjensidige relasjoner. Det er en utviklingsperiode som endrer personen på en grunnleggende måte, og er derfor både spennende og sårbart.

Psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen

Pris kr. 200,- / Studenter kr 100,-.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening/IBUP

»