Bokanbefaling: Fortellinger fra livet. Hvordan vi mister og finner oss selv.

Er du nysgjerrig på psykoanalyse anbefaler vi denne boken av psykoanalytikeren Stephen Grosz.
For Stephen Grosz er vi alle historiefortellere, i eget og andres liv. Dette er et fundamentalt trekk ved det å være menneske – å fortelle, samtale, lytte og forstå. Men av og til går ikke historiene våre opp, de bryter sammen eller slutter å gi mening. Livet tar en dramatisk vending, kjærligheten tar slutt, en livsløgn tar overhånd, praktiske livsforhold blir uoverstigelige, sorg er ikke til å bære. For Grosz er alle disse situasjonene muligheter til å miste seg selv, men vel så viktig er det også et utgangspunkt for å finne seg selv.

Freuds bar 5. mai

Puberteten og det ubevisste.

I ungdomsårene settes løsrivelsen fra foreldrene i gang, seksualiteten integreres i psyke og kropp, og det skjer en vending mot jevnaldrende i gjensidige relasjoner. Det er en utviklingsperiode som endrer personen på en grunnleggende måte, og er derfor både spennende og sårbart.

Psykoanalytiker Britt Bonnevie og psykologspesialist Turid Nicolaisen

Pris kr. 200,- / Studenter kr 100,-.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk Forening/IBUP

 

 

 

 

 

 

Film og samtale: Mysterious Skin 28.3 kl.18.00

”Remarkable tenderness and beauty.” – New York Times

Dette er en av de sjeldne, rystende og vakre filmopplevelsene som setter seg i ryggmargen. Regissør Gregg Araki var tidligere kjent for undergrunnsfilmer som Totally F***ed Up og The Doom Generation, men med Mysterious Skin tar han skrittet over i en type film med langt bredere appell.

I Mysterious Skin  (2004) utsettes to gutter for overgrep av en voksen de begge har tillit til. Filmen følger de to guttene gjennom ungdommen.

» Les mer


Begge er merket for livet av overgrepene, men på ulike måter. Hos homofile Neil utløser opplevelsene i barndommen et kynisk syn på seksualitet som leder ham mot prostitusjon. Brian derimot, fortrenger det hele og forklarer sine hull i hukommelsen med at han har vært bortført av romvesener.
Mysterious Skin utforsker følgene av pedofili uten å forsøke å skjerme tilskueren – noe som gjør deler av filmen svært ubehagelig. Det som likevel preger filmen er en poetisk og vakker varhet i ksildringen av skadet oppvekst.
«A gorgeous, heartbreaking and utterly convincing work of art.» New York Times.
Etter filmen blir det en samtale med Sara Johnsen og Tonya Madsen. Sara Johnsen er forfatter og regissør. Hun har skrevet to bøker («Han vet om noe hun kan prøve» og «White man») og har laget fire spillefilmer (Vinterkyss, Upperdog, Uskyld og Rosemari). Johnsen er født i 1970 og hun bor og arbeider i Oslo. Tonya Madsen er psykolog og kandidat i Norsk psykoanalytisk forening og vil bringe inn psykoanalytiske perspektiver.

»

Freuds bar 10. mars: Om lek

Leken i psykoanalyse og psykoterapi med barn er både et verktøy for endring, forståelse og utvikling. Rommet for lek i offentlig helsevern i dag har blitt mindre i en psykiatri preget av kvantifisering og tidsbrist. Vi vil se på hvordan forståelsen av lek har endret seg og samtidig blitt både et middel og et mål i det terapeutiske arbeidet med barn. Kanskje er leken viktigere enn vi tror?

Rune Johansen er psykiater og barne- og ungdomspsykiater, medlem ved Institutt for psykoterapi og Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi. Han jobber i selvstendig avtalepraksis i Oslo.

Fredrik Cappelen er spesialist i klinisk barne og ungdomspsykologi og psykoanalytiker. Han jobber ved Nic Waals Institutt.

Billetter selges i døren fra ca 18.15. Pris kr. 200,- / studenter kr. 100,-.

Freuds bar 27. januar 2017

«Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn. Avhengighet og følelser hos store og små i spedbarnstiden.»

» Les mer


Spedbarnstiden er preget av sterke følelser og prekære behov hos både spedbarnet og omsorgspersonen(e). Eystein Victor Våpenstad vil forsøke å beskrive og forstå spebarnstiden med bakgrunn i psykoanalytisk utviklingspsykologi. Spedbarnet er ikke en passiv mottaker av omsorg, men en aktiv deltaker i et intersubjektivt samspill med sine omsorgspersoner. Spedbarnstiden har avgjørende betydning for resten av livet, og måten vi forstår og forholder oss til spedbarn på, bør derfor få høyeste prioritet.

Dr.philos Eystein Victor Våpenstad er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, psykoanalytiker og barne- og ungdomspsykoanalytiker.

Inngang kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

»

 

Ny informasjon vedr. Obligatorisk Program for Spesialiteten i Voksenpsykologi

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt arbeider med søknad om nytt kurs: ”Obligatorisk program for Spesialiteten i Voksenpsykologi” og håper å få denne godkjent våren 2017. Første start for ny kurssekvens blir tidligst høsten 2017. Kurset lyses ut på hjemmesiden til de respektive instituttene og på hjemmesiden til Norsk psykologforening så snart godkjenning foreligger.

Freuds Bar 23. september kl.19.00

HelgeSHelge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke

» Les mer

Freud og andre psykoanalytikere har vært opptatt av det skapende mennesket. I våre dager forsøker nevrovitenskapen å kaste lys over de kreative prosessene. I dette foredraget vil Sletvold ta for seg noen synspunkter som har kommet fra begge leirene.

Moderator: Herman Brun

Inngang kr. 100,-. Billetter selges i døren fra 18.30

»