Thelmas kamp. Om begjær, fornektelse og fortrengning. «Thelma» på Cinemateket 27. februar

 

» Les mer

Med jevne mellomrom arrangerer Cinemateket sammen med Norsk Psykoanalytisk Forening visninger med et foredrag tilknyttet en filmvisning.

Denne kvelden holder Cecilie Hillestad Hoff et foredrag etter visningen av Joachim Triers Thelma. I foredraget analyseres filmen i et psykoanalytisk perspektiv. Cecilie Hillestad Hoff er spesialist i klinisk psykologi og kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt.

Thelma

Norge 2017

Regi: Joachim Trier

Med: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 56min. A: 15 år

Thelma er karakterisert som en overnaturlig thriller som handler om en ung kvinne med uforklarlige krefter. Samtidig er filmen et psykologisk drama som beretter om dyptgående, irrasjonelle krefter i mennesket, og om hvordan avstengning og fortrengning av følelser kan føre mennesket ut i uforståelige handlinger. Filmen uttrykker hvordan indre dramaer og morderiske fantasier kan spille seg ut når intense følelser som hat og sjalusi dominerer. Karakterene vi presenteres for, og relasjonene dem imellom, kan på den måten sies å uttrykke allmennmenneskelige, psykologiske fenomener som på ulikt vis berører oss alle.

»

Freuds bar 26. januar med Peder Nørbech: Psykopati: Et tilknytnings-objektrelasjons orientert perspektiv

» Les mer

Psykopati er en kontroversiell diagnose som beskriver mennesker som begår uhyrlige handlinger. Selv om psykopatiforskere kan enes om kjennetegn ved psykopatiske personer, vet vi ikke hva som driver dem og hvorfor noen utvikler destruktive og fremmedgjørende handlingsmønster. Psykopati belyses utfra en objektrelasjons – og – tilknytningsorientert tilnærming. Nørbech er fengselspsykolog.
Moderator: Psykoanalytiker Shahram Shaygani

«Kjelleren» på Litteraturhuset. Foredraget begynner kl.19.00, dørene åpner 18.15. Det er egen bar i «Kjelleren».

Inngang kr 200/100 (student)

Arrangør: Norsk Psykoanalytisk

»

Et seminar inspirert av Wilfred Bions tenkning


Litteraturhuset i Oslo, lørdag 3. februar kl 12-18
Husk påmeldingsfristen 15. januar!

» Les mer

Med utgangspunkt i psykoanalytikeren Wilfred Bions begrep Act of Faith inviterer Norsk Psykoanalytisk Forening til et tverrfaglig heldagsseminar.

 


Seminaravgift 500,- / studenter 250 ,-

Påmelding innen 15. januar til post@psykoanalyse.no

 Velkommen!


Litteraturhuset i Oslo, lørdag 3 februar 2018 kl. 12-18

12:00 – Åpning av seminaret

12:15 – 13.00

Mørkets beskyttelse

Bidrag fra Wilfred Bions tenkning.

Foredrag ved psykolog Tonya S. Madsen

13 -13.20

Etter alt dette snakk om mørket

Om et dikt av Jan Erik Vold

Foredrag ved litteraturviter Kaja Schjerven Mollerin

13.20 – 13.35 – Kaffepause

13:35 – 14:20

Møte med den Andre – en troshandling?

Innspill fra Emmanuel Levinas’ filosofi.

Foredrag ved filosof Magdalene Thomassen.

14:20 – 15:20 Pause – mulighet for lunch i nærheten

15:20 -16:10

Mellan det vetbara och det ovetbara – begreppet Act of Faith i Marilynne Robinsons Lila. En Bioniansk läsning.

Foredrag ved psykoanalytiker Maria Yassa

16:10 – 16:30

Å være tilstede uten hukommelse og begjær

Foredrag ved psykoanalytiker Kari Høydahl

16.30- 16.50 Pause

16:50 -17:40

Å dele et mørke – å finne et lys

Samtale mellom filmskaper Margreth Olin og prest Elisabeth Thorsen omkring betydningen av tro i møte med menneskelig lidelse og avmakt.

17.40 – 18.00

Spørsmål og avslutning av seminaret.

Bion introduserte begrepet Act of Faith i Attention and Interpretation fra 1970, en bok som markerer et vendepunkt i forfatterskapet. Han bryter nå i større grad med sine forgjengere Freud og Klein og vi møter Bion ikke bare som en original og kreativ psykoanalytiker, men også som mystiker. Tekstene fra denne tiden er kryptiske og tvetydige, en kilde til både frustrasjon og inspirasjon.

I hele sitt forfatterskap søkte Bion etter en emosjonell sannhet som han mente var grunnlaget for vekst og utvikling, og hans måte å sette følelsene i sentrum av vår kognisjon er like radikal i dag som for 50 år siden. Med sin velkjente, men like fullt gåtefulle anbefaling om å praktisere without memory and desire, forsøkte Bion å skape en metode som kunne gjøre analytikeren mer mottagelig for den andres indre, samtidig som han illustrerte sin tro på den kreative responsen som finnes i vårt alles ubevisste. Dette perspektivet er særlig viktig i en tid hvor vi innen psykiatrien blir oppfordret til skjematisk kartlegging av menneskers følelsesliv.

På dette seminaret har vi invitert bidragsytere fra psykoanalyse, filosofi, litteratur, teologi og film – fagområder som på hver sine måter utforsker menneskets indre og de større eksistensielle spørsmål som angår oss alle.

»

 

 

Film og psykoanalyse 14. desember: «The Dead»

Torsdag 14. desember blir det ny filmvisning på Cinemateket kl.18.00. Filmen som vises er ”The Dead” og etter filmen holder Torberg Foss foredraget: » Erindring av en første kjærlighet».

 

» Les mer

«One by one, we’re all becoming shades. Better to pass boldly into that other world, in the full glory of some passion, than fade and wither dismally with age,» konkluderer Gabriel Conroy, etter et julebesøk hos sine to tanter. Hver eneste jul pleier de å samles der, for å synge sanger og dra gamle historier. Men denne kvelden har vært annerledes. Ord og toner påminner Gabriels kone Gretta om hennes første kjærlighet, gutten som døde for hennes skyld, og hun begynner å fortelle.

Å skulle filmatisere James Joyce fantastiske novelle var en utfordring for den aldrende John Huston. Den amerikanske filmkritikeren Roger Ebert har spekulert på hvorfor Huston likevel gjorde det, og konkluderte med at han gjorde det fordi han var blitt gammel, fordi han visste at han var døende og at dette kom til å bli hans siste film.

Billetter på www.cinemateket.no

»

Freuds Bar 17. november med Kari Høydahl: Destruktivitet: Bortenfor dødsdriften

» Les mer

Psykoanalysen har interessert seg for menneskets destruktive handlinger som kan virke uforståelige og irrasjonelle. Psykoanalytiker Kari Høydahl viser utviklingen fra Freuds opprinnelige teori om dødsdriften til dagens mer psykologiske og relasjonelt forankrede forståelse av destruktivitet.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.

»

Nordisk filmhelg på Cinemateket 27.-29. oktober

Norsk psykoanalytisk forening er medarrangør av Nordisk filmhelg på Cinemateket 27.-29. oktober. Der vises alle de nominerte filmene til Nordisk Råds Filmpris 2017.

Filmhelgen gir Oslos befolkning en unik mulighet til å se årets beste nordiske filmer, høre interessante foredrag, møte filmskaperne og diskutere filmenes tematikk. Og ikke minst, gjøre seg opp sin mening om hvilke av de fem nominerte filmene som fortjener årets Nordisk Råds Filmpris. Prisen deles ut 1. november i Helsinki.

For fullt program, se: http://www.cinemateket.no/aktuelt/nordiskfilmhelg

Freuds Bar 13. oktober: Psykoanalytiker Torberg Foss i samtale med forfatter Leif Høghaug om Hermann Ungars roman «De lemlestede» og Sigmund Freuds essay «Hinsides lystprinsippet»

» Les mer

Hermann Ungars roman De lemlestede ble første gang utgitt i 1923, tre år etter at Sigmund Freud hadde publisert «Hinsides lystprinsippet», essayet som raskt
ble oppfattet som et radikalt og revolusjonerende bidrag til den psykoanalytiske teorien. Ungar var opptatt av Freud og psykoanalysen, og i De lemlestede behandler han flere av de problemstillingene Freud retter kritisk oppmerksomhet mot i «Hinsides lystprinsippet». Og i likhet med Freud, provoserte Ungar den ene leser etter den andre. Hvordan leser vi disse bøkene i dag?
De lemlestede, oversatt av Sverre Dahl og med etterord av Leif Høghaug, ble tidligere i år utgitt av forlaget Teori & Praksis.

Inngang kr. 200,- / studenter kr. 100,-. Billetter kan bare kjøpes i døren på Litteraturhuset samme kveld fra ca. 18.15.
Møt opp i god tid-det blir fullt!

»

«Inception» på Cinemateket 26. september

Erik Stänicke vil holde foredraget «Inception – melankoli og frykten for å sørge» etter filmen.

» Les mer


Med jevne mellomrom samarbeider Cinemateket og Norsk psykoanalytisk forening om visninger med et psykoanalytisk perspektiv. Tirsdag 26. september inviterer vi til foredrag og visning av Christopher Nolans Inception.

Med et hodenikk til filmer som The Matrix, Shutter Island og Evig solskinn i et plettfritt sinn, er Inception en utypisk bankranerfortelling som beveger seg dypt ned i drømmeriket og i forskjellige lag av karakterenes underbevissthet. Den ettersøkte industrispionen Dom Cobb er ekspert på å skape kunstige universer, der han stjeler verdifulle ideer fra folks hjerner ved å snike seg inn i drømmene deres. Cobb får en dag et radikalt annerledes oppdrag når han skal forsøke å plante en idé – i stedet for å stjele den – i drømmen til en forretningsmann. Inception er like mye en mental som en fysisk opplevelse, og utforsker så vel virkelighet som menneskesinn.

Film og psykoanalyse

Erik Stänicke er spesialist i klinisk psykologi, førsteamanuensis i klinisk psykologi ved Psykologisk institutt, UiO og psykoanalytiker. Han er president i Norsk psykoanalytisk forening. Han har flere års erfaring innen offentlig psykisk helsevern, og har i dag en deltids privat praksis ved siden av klinisk forskningsstilling ved UiO. Han har utgitt en rekke artikler om psykoanalyse og bidratt i flere bøker, som «Fra hermeneutikk til psykoanalyse» (1999), «Psykiatriboken» (2010), «Psyke, Kultur og Samfunn» (2012) og «Psykoterapi» (2014). Denne kvelden holder han foredraget «Inception – melankoli og frykten for å sørge» etter visningen av filmen.

»

Nytt obligatorisk program for spesialiteten i voksenpsykologi – fortsatt ledige plasser

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt tilbyr kurssekvens over 1 1/2-2 år til Obligatorisk program i spesialiteten voksenpsykologi for psykologer.

» Les mer

Obligatorisk program i spesialiteten i voksenpsykologi
Ekvivalerer med NPFs program.

Programmet er bygget opp etter målbeskrivelsen for det obligatoriske programmet i spesialiteten i voksenpsykologi, med 6 kullsamlinger á to dager.

Innhold i kursene vil være : utredning og diagnostisering, behandling; affektive lidelser og angstlidelser, akutte tilstander og traumer, personlighetsforstyrrelser og komplekse tilstander, alvorlige psykiske lidelser og spesialistrollen.

Opptak forutsetter gjennomført fellesprogram, at man er i relevant praksis og har samtidighet i praksis, veiledning og kurs.

Oppstart november 2017. Det er fortsatt ledige plasser og vi fyller opp til kurset blir fullt.
Bindende påmelding til hele programmet.
Kursavgift: kr. 40 200,- for hele kurssekvensen / kr. 6 700,- pr. samling.
Deltakerantall: max 24, etter førstemann-til-mølla-prinsippet.
Sted: Oslo

Søknadskjema ligger på hjemmesiden til IfP:  http://instpsyk.no/utdanning/program-i-klinisk-psykolog/soknad-til-psykodynamisk-fordypningsprogram/

Evt. spørsmål kan rettes til e-post: und-leder@instpsyk.no eller telefon 22 58 17 70.

Første samling blir i november 2017. Kurset er godkjent av psykologforeningen etter ny målbeskrivelse vedtatt høst 2015. Programmet ekvivalerer med psykologforeningens kurs og er et helt nytt kurs, se målbeskrivelsen på Psykologforeningens hjemmesider for mer informasjon.

»