Årsmøte i Norsk psykoanalytisk forening arrangeres 21. mars kl.18.00

Innkallingen sendes ut en måned før årsmøtet.

Bookmark the permalink.

Comments are closed