Kurs/seminarer

sign

  • EPF-kongressen 2017 finner sted i Hague, Nederland, 7.-9. april 2017.
  • IPA 50th Congress Buenos Aires 2017 – informasjon, call for papers m.m. finner du her.
  • Se også EPF sin hjemmeside for løpende oppdatering av seminarer og kongresser
  • Se IPA-s nettsider for oppdatert event-kalender
  • Kurs for kandidater i den psykoanalytiske utdanningen blir kun lyst ut internt. Se informasjon under Instituttet / Utdanning
  • For kurs for Leger i spesialistutdanningen, se Legeforeningens hjemmeside for nærmere informasjon (www.legeforeningen.no) Neste kurs holdes 11.-12. mai 2017.
  • Legeforeningen har godkjent og tilbyr i 2017 to delkurs: Psykoanalytisk psykoterapi – Klinikk og teori. Delkurs I og II etter søknad fra legekurskomiteen ved Instituttet. Les mer: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31559
  • Norsk psykoanalytisk institutt arbeider med en revidering av fordypningsprogrammet for psykologer i spesialistutdanningen. Nye kurs  blir lyst ut her så snart ny godkjenning for kurset foreligger.

Her kommer det en påmeldingsmodul (under utvikling – ikke oppe og går):

Comments are closed