Film og psykoanalyse på Cinemateket 28. januar kl.18.00

Von Triers "Idiotene"

 
Torsdag 28. januar vises von Triers "Idiotene" med foredrag av forfatter Vigdis Hjorth etter filmen.
Med et gammelt hus som base bestemmer en gruppe mennesker seg for å utforske «idiotien». De søker utfordringer og selvinnsikt ved å late som om de er psykisk handikappede, og de tøyer stadig grensene for hvor langt de kan gå i sine eksperimenter. Ved en tilfeldighet treffer Karen tre medlemmer av gruppen, og blir involvert i deres spill.
 
 

Fagmøte 19. januar:

Sverre Varvin: Eksil i fremmedfryktens og traumatiseringens skygge. Implikasjoner for terapeutisk praksis.

 
Det er nå over 60 millioner flyktninger i verden. En liten prosent av disse er kommet og søker å komme til Europa. Grensene stenges nå i flere land og situasjonen betegnes som en krise. Mange mener dette først og fremst er en krise når det gjelder verdenssamfunnets håndtering av de flyktningeutløsende situasjoner, av håndteringen av flyktningenes situasjon i nærområdene (det er nå katastrofal mangel på tilskudd til flyktningleirene i nærområdene av Syria) og i koordineringen og samarbeid om å løse flyktningsituasjonen i Europa.
Flyktninger i dag er utsatt for menneskerettighetsovergrep både i hjemlandet, under flukt og når de ankommer til et mottakerland. Det er en høy andel, spesielt fra Syria, som lider av alvorlige posttraumatiske tilstander.
Flyktninger er ikke en homogen gruppe. Det som er felles er at de har mistet sine hjem og sine tilhørsforhold, ofte på meget brutale måter. De står overfor oppgave å bygge noe hjemlig i eksil. Forholdene er dårlig lagt til rette for dette: det er vanskelig å komme fram, det er lange ventetider under stadig dårligere mottaksforhold og, til tross for en positiv og humanistisk grasrotbevegelse, ”Welcome Refugee”, er det økende fremmedfrykt og stadig strammere forhold fra myndigheters side.
Erfaring og forskning viser at ankomsten og de betingelsene flyktningen får da er avgjørende for integrering og for psykisk helse. Mange svært traumatiserte flyktninger får et dårlig utgangspunkt pga de forhold som tilbys. Det er lang ventetid før de kommer i behandling : fra Danmark er det rapportert gjennomsnittlig 14 år og i en undersøkelse i Norge fant vi over 11 års gjennomsnittlig tid før de kom i behandling.
Har psykoanalytikere noe å tilby i denne sammenheng? Har vi innsikter som kan bidra til bedre ivaretagelse og hjelp når flyktninger ankommer og i etableringsfasen? Kan psykoanalytikere tilby behandling som hjelper mennesker i eksil med alvorlige, kompliserte og kumulative posttraumatiske tilstander?
Disse og andre spørsmål vil bli tatt opp i foredraget.
 
 

Ønsker du utdannelse i psykoanalyse?

 

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen. Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon/lisens i Norge.

 
Tidligere saker
  Julemøte med Vigdis Hjorth 8. desember 
 Hva gjør vi med driften – eller den med oss? Freuds bar på Litteraturhuset 20. november kl.19.00 
 "City lights" 12. november kl.18.00 Psykoanalyse og film på Cinemateket: 
 ”Freud om Tiden” ved psykoanalytiker Sølvi Kristiansen Freuds bar 23. oktober kl. 19.00 i Kjelleren på Litteraturhuset, 
 "Varför gråter Mowgli?" Fagmøte med Eva Gordon: 
 Fredag 18.9 kl.19.00 i Kjelleren på Litteraturhuset FREUDS BAR med Siri Erika Gullestad 
 Dag Solstad om Freuds drømmetydning Sommermøte 16. juni 
 Randi Ulberg: "Hva kunne hjulpet Haugtussa?" - studier av psykoterapiprosess i psykodynamisk psykoterapi med ungdom og voksne Fagmøte 12. mai 
 Pedro Almodovárs "Alt om min mor" Cinemateket torsdag 4. juni kl. 18.00 
 Seg selv nok – eller dele? Narsissisme hos Ibsen og Freud Ibsen-Freud-seminar på Litteraturhuset 7. mars 
 Michael Feldman: “The fear of taking the ‘here and now’ seriously Fagmøte fredag 14. november kl.19.00 
  Seminar i Bergen / Trondheim 
 

 

Fr. Nansenv. 17, (Furuholmengården), 0369 OSLO

Tlf.: 22605820, epost: post@psykoanalyse.no