Freuds Bar 28. oktober kl.19.00

Anders Zachrisson: Hamlet: handlingslammet, ødipal eller ganske normal?

Film og psykoanalyse torsdag 1. desember kl. 18.00

Cinemateket viser filmen «Lost in Translation» torsdag 1. 12. Etter filmen vil  psykologspesialist Helene Amundsen Nissen-Lie holde foredrag.

Ønsker du utdannelse i psykoanalyse?

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen. Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge.

Vedr. obligatorisk fordypningsprogram i voksenpsykologi

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt arbeider med søknad om nytt kurs: ”Obligatorisk fordypningsprogram i voksenpsykologi” og håper å få denne godkjent høsten 2016. Første start for ny kurssekvens blir tidligst januar 2017. Kurset lyses ut på hjemmesiden til de respektive instituttene og på hjemmesiden til Norsk psykologforening så...

Freuds Bar 23. september kl.19.00

Helge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke

Film og psykoanalyse: Transylvania

Cinemateket torsdag 2. juni kl.18.30 – Erlend Kiøsterud i samtale med Sverre Varvin