Seminar i Bergen / Trondheim

 

Norsk Psykoanalytisk Institutt har planer om å starte opp utdanning i Bergen / Trondheim. Seminarstart vil bli tidligst våren 2017. Seminaret vil være organisert med månedlige møter (fredag og lørdag) vekselvis i Bergen og Trondheim. Forutsetning for oppstart er tilstrekkelig antall søkere samt statlig finansieringsbistand. Søkere bosatt utenfor Oslo vil bli prioritert.

 
 

Fagmøte torsdag 30. oktober

Lance Dodes: Psychoanalytic Understanding and Treatment of Addiction

 

Addiction has been widely misunderstood and inappropriately treated for virtually all of human history, because of a failure to understand its psychological nature. In this presentation, I will discuss the psychology of addiction, the relative importance of psychological and non-psychological (neurobiological, physical, genetic) factors, the relationship of addictions to compulsions, and implications of psychoanalytic understanding for psychotherapy of people with addictions. As time permits, I will also address the psychology of self-help groups and treatment of couples.

 
 

Ønsker du utdannelse i psykoanalyse?

 

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen. Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon/lisens i Norge.
Aktuelle søkere for start på seminaret i 2016 bør søke snarest mulig. 

 
 

Seminar på Litteraturhuset søndag 23. november er avlyst

 
 
 
 

Blade Runner på Cinemateket 30. oktober

 
Etter filmen vil Kari Tenmann holde et foredrag om filmen. For informasjon og billetter, se www.cinemateket.no
 
 

Fagmøte 7. oktober

Jon Morgan Stokkeland:«Love is the premier question of human being». Om Meltzers begrep om den estetiske konflikt.

 

Stokkeland er medlem ved Institutt for psykoterapi, der han også arbeider som lærer. Han er overlege ved Forsknings- og undervisningsavdelingen, Psykiatrisk Divisjon, Stavanger Universitetssykehus, der han er spesielt engasjert i opplæring og veiledning av leger i spesialisering. Han har over flere år deltatt i et nettverk av kolleger som tenker og skriver om psykoanalytisk psykoterapi.

 
 

Kunngjøring

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat

 

Legatet er opprettet av Finn Askevold til fremme av psykoanalytisk / psykosomatisk forskning.

Avkastning av legatet skal brukes til utdeling av årlig stipend til psykosomatisk og / eller psykoanalytisk forskning, primært til klinikere (enkeltpersoner), slik at de kan kjøpe seg fri fra for eksempel privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å kunne arbeide med et mindre prosjekt eller bearbeide et klinisk materiale med henblikk på publisering.

Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk psykoanalytisk forening.

 

 
Tidligere saker
 75 år siden Freud døde Medlemsmøte 23. september 
 Freud, 2014 Åpent seminar på Litteraturhuset 13. september 
 Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi høsten 2014  
 Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi 9. og 10. oktober 2014 Kurs for leger 
 XXIV NORDISKE PSYKOANALYTISKE KONGRESS "Kroppen i psykoanalysen" 
 Oskar Gudmundsson om mennesket Snorre Sturlason Sommermøte 17. juni kl.19.00 
 Steinar Lorentzen: Behandlingstidens betydning for endring i psykodynamisk psykoterapi, belyst med funn fra en randomisert klinisk studie i gruppeanalytisk psykoterapi. Fagmøte tirsdag 13. mai 
 "In the Mood for Love" Film og psykoanalyse 
 Årsmøte for Norsk psykoanalytisk forening  
 Trond Berg Eriksen holder foredrag om Søren Kierkegaard. Julemøte 10. desember 
 Pål Ulvenes: Prosessforskning i dynamisk terapi Forskningsmøte 5. november kl.19.00 
 A Clockwork Orange på Cinemateket Film og psykoanalyse; 
 

 

Fr. Nansenv. 17, (Furuholmengården), 0369 OSLO

Tlf.: 22605820, epost: post@psykoanalyse.no