Ibsen-Freud-seminar på Litteraturhuset 7. mars

Seg selv nok – eller dele? Narsissisme hos Ibsen og Freud

 
Ill: Geir Moen
Ill: Geir Moen
Ibsen skrev sine første skuespill under påvirkning av sin tids streben etter å perfeksjonere seg og nå de høyeste idealer og mål. Da han skrev Brand (1866) og Peer Gynt (1867) reflekterte han over det selvsentrerte og urealistiske som kan være en blindpassasjer i dette strevet. Det kan synes som om Ibsen sier at narsissisten i mennesket må gå under for å gi plass for det å bry seg mer om andre.
Da Freud i 1914 skrev «On Narcissism» om selvopptatthetens forskjellige fremtoninger, var han på vei mot en rekke nyvinninger i sin forståelse som han ikke samlet eller kom i mål med. Hans etterfølgere har gått videre, utvidet observasjonsfeltet og utviklet teoriene. I dette seminaret vil deltakerne bli kjent med Freuds teori, få eksempler fra senere teorier og høre hvordan lesningen av Ibsens skuespill endres.
 
 

Ønsker du utdannelse i psykoanalyse?

 

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen. Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon/lisens i Norge.
Aktuelle søkere for start på seminaret i 2016 bør søke snarest mulig. 

 
 
 

Fagmøte fredag 14. november kl.19.00

Michael Feldman: “The fear of taking the ‘here and now’ seriously

 
Michael Feldman’s paper addresses the importance for the analyst to stay in contact with the primitive object relations that become manifested in the session. These may evoke (consciously or unconsciously) anxiety and confusion in the analyst. If the basis for this can be recognized and formulated, initially in the analyst's own mind, this will give unique access to the patient's pathology, and provide a basis for interpretation.
 
Tidligere saker
  Seminar i Bergen / Trondheim 
 Lance Dodes: Psychoanalytic Understanding and Treatment of Addiction Fagmøte torsdag 30. oktober 
  Blade Runner på Cinemateket 30. oktober 
 Jon Morgan Stokkeland:«Love is the premier question of human being». Om Meltzers begrep om den estetiske konflikt. Fagmøte 7. oktober 
  Seminar på Litteraturhuset søndag 23. november er avlyst 
 Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat Kunngjøring 
 75 år siden Freud døde Medlemsmøte 23. september 
 Freud, 2014 Åpent seminar på Litteraturhuset 13. september 
 Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi høsten 2014  
 Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi 9. og 10. oktober 2014 Kurs for leger 
 XXIV NORDISKE PSYKOANALYTISKE KONGRESS "Kroppen i psykoanalysen" 
 Oskar Gudmundsson om mennesket Snorre Sturlason Sommermøte 17. juni kl.19.00 
 

 

Fr. Nansenv. 17, (Furuholmengården), 0369 OSLO

Tlf.: 22605820, epost: post@psykoanalyse.no