Medlemsmøte 23. september

75 år siden Freud døde

 
23. september er det 75 år siden Sigmund Freud døde. Styret inviterer til en markering der Torberg Foss vil holde et kort foredrag: "Arven etter Freud", det blir filmvisning og hyggelig samvær med enkel servering.
 
 

Seminar i Bergen / Trondheim

 

Norsk Psykoanalytisk Institutt har planer om å starte opp utdanning i Bergen / Trondheim. Seminarstart vil bli tidligst våren 2017. Seminaret vil være organisert med månedlige møter (fredag og lørdag) vekselvis i Bergen og Trondheim. Forutsetning for oppstart er tilstrekkelig antall søkere samt statlig finansieringsbistand. Søkere bosatt utenfor Oslo vil bli prioritert.

 
 

Fagmøte 7. oktober

Jon Morgan Stokkeland:«Love is the premier question of human being». Om Meltzers begrep om den estetiske konflikt.

 

Stokkeland er medlem ved Institutt for psykoterapi, der han også arbeider som lærer. Han er overlege ved Forsknings- og undervisningsavdelingen, Psykiatrisk Divisjon, Stavanger Universitetssykehus, der han er spesielt engasjert i opplæring og veiledning av leger i spesialisering. Han har over flere år deltatt i et nettverk av kolleger som tenker og skriver om psykoanalytisk psykoterapi.

 
 

Blade Runner på Cinemateket 30. oktober

 
Etter filmen vil Kari Tenmann holde et foredrag om filmen. For informasjon og billetter, se www.cinemateket.no
 
 
 

Åpent seminar på Litteraturhuset 13. september

Freud, 2014

 

Tidsskriftet Agora utgir denne høsten et temanummer om Freud, og inviterer sammen med Norsk Psykoanalytisk Forening til seminar på Litteraturhuset, lørdag 13. september, kl.13.00 - 19.00.

 
 

Fagmøte torsdag 30. oktober

Lance Dodes: Psychoanalytic Understanding and Treatment of Addiction

 

Addiction has been widely misunderstood and inappropriately treated for virtually all of human history, because of a failure to understand its psychological nature. In this presentation, I will discuss the psychology of addiction, the relative importance of psychological and non-psychological (neurobiological, physical, genetic) factors, the relationship of addictions to compulsions, and implications of psychoanalytic understanding for psychotherapy of people with addictions. As time permits, I will also address the psychology of self-help groups and treatment of couples.

 
 

Kunngjøring

Ellen-Margrethe og Finn Askevolds legat

 

Legatet er opprettet av Finn Askevold til fremme av psykoanalytisk / psykosomatisk forskning.

Avkastning av legatet skal brukes til utdeling av årlig stipend til psykosomatisk og / eller psykoanalytisk forskning, primært til klinikere (enkeltpersoner), slik at de kan kjøpe seg fri fra for eksempel privatpraksis eller annet klinisk arbeid for å kunne arbeide med et mindre prosjekt eller bearbeide et klinisk materiale med henblikk på publisering.

Stipendet deles ut på julemøtet i Norsk psykoanalytisk forening.

 

 
Tidligere saker
 Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi høsten 2014  
 Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi 9. og 10. oktober 2014 Kurs for leger 
 XXIV NORDISKE PSYKOANALYTISKE KONGRESS "Kroppen i psykoanalysen" 
 Oskar Gudmundsson om mennesket Snorre Sturlason Sommermøte 17. juni kl.19.00 
 Steinar Lorentzen: Behandlingstidens betydning for endring i psykodynamisk psykoterapi, belyst med funn fra en randomisert klinisk studie i gruppeanalytisk psykoterapi. Fagmøte tirsdag 13. mai 
 "In the Mood for Love" Film og psykoanalyse 
 Årsmøte for Norsk psykoanalytisk forening  
  Ønsker du utdannelse i psykoanalyse? 
 Trond Berg Eriksen holder foredrag om Søren Kierkegaard. Julemøte 10. desember 
 Pål Ulvenes: Prosessforskning i dynamisk terapi Forskningsmøte 5. november kl.19.00 
 A Clockwork Orange på Cinemateket Film og psykoanalyse; 
 Michael Feldman: "Too many words..." Fagmøte fredag 20. september kl.19.00 
 

 

Fr. Nansenv. 17, (Furuholmengården), 0369 OSLO

Tlf.: 22605820, epost: post@psykoanalyse.no