«Mommy» av Xavier Dolan på Film og psykoanalyse torsdag 26. januar kl.18.00

Freuds bar 27. januar 2017

«Det finnes ikke noe slikt som et spedbarn. Avhengighet og følelser hos store og små i spedbarnstiden.»  

Psykoanalytisk psykoterapi – klinikk og teori 29.-31.3.17

Legeforeningen har godkjent og tilbyr i 2017 to delkurs: Psykoanalytisk psykoterapi – Klinikk og teori. Delkurs I og II etter søknad fra legekurskomiteen ved Instituttet. Les mer: http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=31559

Ønsker du utdannelse i psykoanalyse?

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen. Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge.

Ny informasjon vedr. Obligatorisk Program for Spesialiteten i Voksenpsykologi

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt arbeider med søknad om nytt kurs: ”Obligatorisk program for Spesialiteten i Voksenpsykologi” og håper å få denne godkjent våren 2017. Første start for ny kurssekvens blir tidligst høsten 2017. Kurset lyses ut på hjemmesiden til de respektive instituttene og på hjemmesiden til Norsk psykologforening...

Freuds Bar 23. september kl.19.00

Helge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke