Film og psykoanalyse 1. desember kl. 18.00

Filmen «Lost in Translation» vises på Cinemateket 1. 12. Etter filmen holder psykolog Helene Nissen-Lie foredrag.

Ønsker du utdannelse i psykoanalyse?

Norsk Psykoanalytisk Institutt mottar til enhver tid søknader til den psykoanalytiske utdannelsen. Utdannelsen kan søkes av psykologer og leger med autorisasjon i Norge.

Vedr. obligatorisk fordypningsprogram i voksenpsykologi

Institutt for Psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt arbeider med søknad om nytt kurs: ”Obligatorisk fordypningsprogram i voksenpsykologi” og håper å få denne godkjent høsten 2016. Første start for ny kurssekvens blir tidligst januar 2017. Kurset lyses ut på hjemmesiden til de respektive instituttene og på hjemmesiden til Norsk psykologforening så...

Freuds Bar 23. september kl.19.00

Helge Sletvold: Kreativitet, hjerne og psyke

Film og psykoanalyse: Transylvania

Cinemateket torsdag 2. juni kl.18.30 – Erlend Kiøsterud i samtale med Sverre Varvin    

Nordisk kongress 2016: Fundament och fundamentalism

Stockholm 4.-7. august 2016