Fagmøte tirsdag 13. mai

Steinar Lorentzen: Behandlingstidens betydning for endring i psykodynamisk psykoterapi, belyst med funn fra en randomisert klinisk studie i gruppeanalytisk psykoterapi.

 
Steinar Lorentzen er psykiater, psykoanalytiker og gruppeanalytiker og har vært medlem/leder av Forskningsutvalget i Foreningen i mange år. Han er Professor emeritus ved Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo og har forsket og skrevet mye, bl.a. om psykoterapi.
 
 

Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi høsten 2014

 

Norsk Psykoanalytisk Institutt og Institutt for Psykoterapi
utlyser i samarbeid

Psykodynamisk fordypningsprogram i klinisk voksenpsykologi.
Ekvivalerer med NPFs fordypningsprogram.

Ny søknadsfrist 20.5.14.

 
 

"Kroppen i psykoanalysen"

XXIV NORDISKE PSYKOANALYTISKE KONGRESS

 

7.-10. august 2014 skal foreningen arrangere den XXIV nordiske kongress i Oslo.

Invitasjon med program finner du her.

Og registreringsskjema her

 
 
 

Kurs for leger

Obligatorisk emnekurs i psykodynamisk psykoterapi 22. og 23. mai

 
I forbindelse med innføring av nye spesialistregler i psykiatri er strukturen for grunnkurset endret. Det er innført egne obligatoriske emnekurs i psykoterapi. De første kursene starter i 2014. Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt har samarbeidet om et opplegg og vil med dette presentere programmet for et to-dagers kurs i psykodynamisk psykoterapi. Det tas sikte på å arrangere et kurs hvert halvår.
 
 

Film og psykoanalyse

"In the Mood for Love"

 
Fredag 28. februar kl 1800 vises filmen In the Mood for Love (2000) av Wong Kar-Wai på Cinemateket.

Etter filmen holder psykologspesialist Anders Landmark foredraget "Det umulige".

In the Mood for Love er en intens og elegant film, men kanskje mer stillfaren enn Wong Kar-Wais tidligere filmer, til tross for at også denne følger det klassiske Wong Kar-Wai-sporet ved å skildre kjærlighetssorg og savn. Handlingen i filmen er lagt til Hong Kong, 1962. Her møtes Herr Chow og fru Chen over flyttelasset, idet de tilfeldigvis flytter inn i samme leilighetskompleks, sammen med sine respektive ektefeller. En intens tiltrekning oppstår mellom dem. I stemningsfulle bilder, og til tonene av Nat King Cole, følger vi dem, der de kjemper mot følelsene sine og for å bevare sin egen og hverandres ære.
 
Tidligere saker
 Årsmøte for Norsk psykoanalytisk forening  
  Ønsker du utdannelse i psykoanalyse? 
 Trond Berg Eriksen holder foredrag om Søren Kierkegaard. Julemøte 10. desember 
 Pål Ulvenes: Prosessforskning i dynamisk terapi Forskningsmøte 5. november kl.19.00 
 A Clockwork Orange på Cinemateket Film og psykoanalyse; 
 Michael Feldman: "Too many words..." Fagmøte fredag 20. september kl.19.00 
 Om skillet mellom indre og ytre i psykoanalysen, eller hva er egentlig et ytre objekt! Fagmøte med Anders Zachrisson 3. september 
 Nye titler i biblioteket  
 Foredrag ved kunstneren Halvard Haugerud: Betraktninger om Edvard Munch og hans kunst fra en malers synspunkt Sommermøte 11. juni 
 Kongens fortjenstmedalje tildelt Sverre Varvin  
  "Gamlet" på Cinemateket 26. april 
 Helene Nissen-Lie: ”Terapeuteffekten og terapeutfaktorer: Terapeutens bidrag i psykoterapi”. Forskningsmøte 9. april:  
 

 

Fr. Nansenv. 17, (Furuholmengården), 0369 OSLO

Tlf.: 22605820, epost: post@psykoanalyse.no